Ocena ryzyka zawodowego – operator podnośnika koszowego

ocena ryzyka zawodowego operator podnośnika koszowego

Ocena ryzyka zawodowego – operator podnośnika koszowego

Operator podnośnika koszowego, podobnie jak inni operatorzy maszyn, jest narażony na różne zagrożenia na swoim stanowisku pracy. W tym celu konieczne jest ocena ryzyka zawodowego operator podnośnika koszowego, której stworzenie pozwala na wykrycie i zapobieganie tym zagrożeniom. Czym jest i jak wygląda ocena ryzyka operatora zwyżki?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Wiedza na temat zagrożeń występujących na stanowiskach pracy pozwala na ich skuteczniejsze neutralizowanie i zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. W tym celu przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego.

Według art. 226 Kodeksu pracy pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzania ocen i dokumentowania ryzyka związanego z pracą prowadzoną przez pracowników oraz informowania ich o tym ryzyku i warunkach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego jest wobec tego procesem polegającym na analizie ryzyka oraz wyznaczeniu poziomu jego dopuszczalności na danym stanowisku. Dzięki niej można zapewnić pracownikom jak najlepszą ochronę.

Karta oceny ryzyka zawodowego określa następujące parametry:

  1. Rodzaj zagrożenia,
  2. Źródło zagrożenia,
  3. Możliwe skutki zagrożenia,
  4. Ciężkość potencjalnych szkód oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
  5. Oszacowanie poziomu ryzyka – niskie, średnie, duże, dopuszczalne, niedopuszczalne,
  6. Środki profilaktyczne zapobiegające zagrożeniu.

Pracodawca zatrudniający operatorów podestów ruchomych, także określanych jako podnośniki koszowe, również jest zobowiązany do przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego.

Jakie ryzyka występują przy obsłudze podestów ruchomych i jak im zapobiegać?

Pod kątem analizy takiej jak ocena ryzyka zawodowego operator podnośnika koszowego narażony jest na zróżnicowane zagrożenia, zarówno pomniejsze, jak i śmiertelne. Jakie z nich występują najczęściej na tym stanowisku i jak można im przeciwdziałać?

Upadki z wysokości

Jednym z głównych zagrożeń dotyczących operatorów podnośników koszowych jest ryzyko upadku z podniesionych platform. Operatorzy mogą odnieść poważne obrażenia lub nawet stracić życie, jeśli niefortunnie spadną z maszyny.

Aby zapobiegać takim wypadkom, należy zastosować odpowiednie środki ochrony, do których zaliczane są poręcze i zamykane furtki w maszynach oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem, takie jak szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości, które podpina się do podnośnika w punkcie kotwiczenia. Operator nie może także wychylać się nadmiernie z kosza maszyny.

Przewrócenie podnośnika

Podesty ruchome mogą się nadmiernie przechylić i przewrócić, jeśli nie są używane na stabilnym podłożu lub jeśli został przekroczony ich maksymalny udźwig. Do przewrócenia maszyny może dojść także wtedy, gdy porusza się ona zbyt szybko.

Aby zapobiec wypadkom, niezbędne jest przestrzeganie zasad pracy z podnośnikiem oraz uwzględnienie ograniczeń jego obciążenia. Duże znaczenie ma też dobranie odpowiedniej maszyny do miejsca pracy, na przykład do robót na nierównych nawierzchniach stosowane są podnośniki spalinowe z napędem 4×4 i terenowym ogumieniem oraz dodatkowymi stabilizatorami.

Niebezpieczeństwo pochwycenia i zmiażdżenia

Operatorzy podnośników koszowych lub inni pracownicy znajdujący się na ziemi mogą być narażeni na ryzyko pochwycenia lub zaplątania ich ubrań oraz zmiażdżenia części ciała przez ruchome części urządzenia.

Bardzo ważne jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i utrzymywanie odpowiedniej odległości od ruchomych elementów maszyny, by uniknąć tego ryzyka.

Porażenie prądem

Praca w pobliżu linii energetycznych stwarza ryzyko porażenia prądem, co może prowadzić nawet do śmierci pracowników.

Podnośniki należy wobec tego ustawiać w bezpiecznej odległości od linii energetycznych, aby uniknąć ryzyka porażenia.

Kolizje

W trakcie pracy z użyciem podnośników koszowych może dojść do kolizji z innym sprzętem, konstrukcjami lub przedmiotami, co może prowadzić do obrażeń operatorów.

Aby zapobiec kolizjom, należy zachować świadomość swojego otoczenia oraz precyzyjnie prowadzić i ustawiać maszynę.

Awarie mechaniczne

Awarie mechaniczne podestów ruchomych, takie jak awarie mechanizmu unoszącego lub awarie hamulców, mogą być przyczyną poważnych wypadków przy pracy.

Regularne inspekcje sprzętu, konserwacja i kontrole przed rozpoczęciem pracy są niezbędne do zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych problemów związanych z korzystaniem ze sprzętu podnoszącego.

Warunki pogodowe

Niekorzystne warunki pogodowe, takie jak silny wiatr o prędkości przekraczającej 10 m/s, deszcz, burze, mgła lub śnieg, mogą mieć wpływ na widoczność operatora, stabilność i bezpieczne korzystanie z podnośników koszowych. Przykładowo mogą one doprowadzić do przewrócenia się maszyny czy porażenia elektrycznego.

Operatorzy powinni zostać przeszkoleni w zakresie oceny warunków pogodowych i w razie potrzeby zakończyć prace, aby uniknąć poważnego niebezpieczeństwa.

Brak środków środki indywidualnej

Niestosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak szelki bezpieczeństwa, kaski, buty z antypoślizgową podeszwą, kamizelka odblaskowa czy rękawice, zwiększa ryzyko obrażeń w razie upadku lub innych wypadków.

Pracodawca powinien pamiętać o tym, aby wyposażyć pracowników we wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej do pracy na stanowisku operatora podestu ruchomego.

Podsumowanie

Według analizy takiej jak ocena ryzyka zawodowego operator podestu ruchomego narażony jest na swoim stanowisku pracy na różne niebezpieczeństwa, między innymi wynikające z warunków pogodowych, charakterystyki otoczenia, nieuwagi czy braku odpowiednich środków ochronnych. Przestrzeganie przepisów BHP pozwala na zminimalizowanie, a nawet wyeliminowanie tych zagrożeń i bezpieczną pracę na wysokości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bezpiecznej pracy z podnośnikiem koszowym zapraszamy do udziału w szkoleniu na podnośniki koszowe.

  • Opublikowano: 22.03.2024

Sprawdź i wynajmij fabrycznie nowy podnośnik JLG X26J PLUS.

Wypełnij formularz +48 511 520 520