Uprawnienia UDT

Uprawnienia UDT wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego oraz regulowane za pomocą dokumentów prawnych, wśród których najważniejszym jest Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. UDT nadzoruje wydawanie kwalifikacji osób w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB). Jako jednostka certyfikująca UDT-CERT zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i zdobycia uprawnień UDT na 2 kategorie maszyn!

 

Zapytaj o termin

Czym jest dozór techniczny, uprawnienia UDT i jakie są ich kategorie?

Wśród jednostek technicznych, zajmujących się uprawnieniami UDT, można wymienić instytucje takie jak Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Bezpośredni dozór nad urządzeniami sprawuje oczywiście UDT, TDT zajmuje się natomiast działaniami urządzeń kolejowych oraz cystern. Co jednak ważne, obie te jednostki mogą wydawać zaświadczenia kwalifikacyjne na podesty przejezdne (zwyżki wolnobieżne oraz samojezdne – kat. IP), a także kwalifikacje na ładowarki teleskopowe (kat. I WJO). Oba rodzaje uprawnień zdobędziesz także w naszym ośrodku. Każde szkolenie, odbywające się w AA HERKULES kończy się państwowym egzaminem przed komisją UDT lub TDT, który przebiega w formie pisemnej — warto wiedzieć, że od 2019 roku nastąpiły zmiany w sposobach egzaminowania i zrezygnowano z egzaminu ustnego.

Uprawnienia UDT łączą się oczywiście z dużym zakresem działania jednostek dozoru technicznego. Do ich obowiązków należy prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych, przeprowadzanie badań technicznych, kontrola sposobu eksploatacji urządzeń oraz zezwalanie lub wstrzymywanie zezwoleń na eksploatację. Do tego dochodzi wspomniane już sprawdzanie kwalifikacji osób pracujących z różnego rodzaju podestami ruchomymi.

Zdobądź uprawnienia UDT w AA HERKULES!

Wybierz ośrodek szkoleniowy z certyfikatem UDT-CERT i zdobądź kwalifikacje do pracy na zwyżkach i ładowarkach!

Jakie są wymaganie od kandydatów, chcących zdobyć uprawnienia UDT?

Uzyskanie uprawnień UDT pozwala kursantom zdobyć kwalifikacje do obsługi podestów przejezdnych (dawniej kategoria IP). Nasza oferta szkoleniowa cieszy się bardzo dużą popularnością — podesty wolnobieżne przejezdne to obecnie jedne z najpopularniejszych urządzeń transportu bliskiego, ze względu na to, że używane są one zarówno na budowach, jak i w magazynach, np. w branży logistycznej czy w firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni lub reklamą. Zaświadczenie kwalifikacyjne zapewnia uprawnienia do obsługi podestów nożycowych, teleskopowych oraz przegubowych, podestów przewoźnych i podestów montowanych na podjeździe, czyli tzw. podnośników koszowych. Jest ono ważne przez 5 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat — istotne jest wcześniejsze złożenie wniosku do odpowiedniej instytucji dozoru technicznego.

Jakie warunki muszą spełnić kursanci, aby móc cieszyć się zaświadczeniem, potwierdzającym nadane uprawnienia UDT? Przede wszystkim na kurs mogą zapisać się tylko osoby, które skończyły 18 lat, a ich stan zdrowia umożliwia wykonywanie pracy na wysokościach. Przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć orzeczenie od lekarza medycyny pracy. Uczestnicy muszą mieć także co najmniej wykształcenie podstawowe oraz praktykę w zakresie obsługi podestów ruchomych.

Co to są uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT to certyfikaty potwierdzające kwalifikacje osoby do pracy w określonych obszarach technicznych, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia mają formę plastikowych kart z danymi osoby, której zostały one nadane i terminem ich ważności — poniżej dodajemy aktualne wzory uprawnień UDT do obsług oraz konserwacji.

Jakie są kategorie uprawnień UDT 2023.

Uprawnienia UDT na obsługę obejmują 23 kategorie m.in.:

 • uprawnienia UDT na wciągarki i wciągniki;
 • uprawnienia UDT na suwnice;
 • uprawnienia UDT na żurawie (stacjonarne, przewoźne i przenośne, samojezdne, szynowe, wieżowe i szybko montujące, kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływające);
 • uprawnienia UDT na układnice;
 • uprawnienia UDT na wyciągi towarowe;
 • uprawnienia UDT na wyciągi statków;
 • uprawnienia UDT na podesty ruchome (stacjonarne, wiszące masztowe, przejezdne, na pojazdach kolejowych);
 • uprawnienia UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe;
  • uprawnienia UDT na wózki widłowe;
  • uprawnienia UDT na ładowarki teleskopowe;
 • uprawnienia UDT na dźwigi;
 • inne urządzenia techniczne.

Uprawnienia UDT na konserwacje, naprawy obejmują 24 kategorie m.in.:

 • podesty ruchome;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki;
 • żurawie;
 • dźwigniki.

Pełna lista uprawnień UDT dostępna jest w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001008/O/D20191008.pdf

Czy uprawnienia UDT są bezterminowe?

Nie. Uprawnienia UDT od połowy 2019 roku mają określony termin ważności. W zależności od rodzaju urządzenia jest to okres 5 lub 10 lat od daty ich wydania. Termin ważności jest każdorazowo wskazany na dokumencie.

WAŻNE: Uprawnienia UDT wydane bezterminowo przed 1 czerwca 2019, tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku. Osoby spełniające warunki wynikające z ustawy bazując na posiadanym zaświadczeniu kwalifikacyjnym, do 30 września 2023 mogły wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Osoby z bezterminowymi uprawnieniami, które nie złożyły wniosku we wskazanym terminie, będą musiały ponownie odbyć szkolenie i zdać egzamin.

Kiedy przedłużyć uprawnienia UDT i kiedy uprawnienia UDT tracą ważność?

Uprawnienia UDT wydane bezterminowo przed 1 czerwca 2019, tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku. Wniosek o przedłużenie należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia!

Uprawnienia można przedłużyć jedynie wtedy, gdy spełniony został warunek wykonywania czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. W celu potwierdzenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, należy złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (bez konieczności dokumentowania i potwierdzania umowami o prace). Stosowne oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie uprawnień.

Czy uprawnienia UDT są ważne za granicą np. w Niemczech?

Nie zawsze. Uprawnienia UDT w Unii Europejskiej są traktowane w różny sposób zależnie od przepisów danego kraju i przedsiębiorstw, w których przyjdzie wam pracować. Ukończenie kursów i posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez Polski Urząd Dozoru Technicznego nie jest więc jednoznaczne, z tym że w każdym kraju UE możliwe jest bezproblemowe wykonywanie zawodu. W większości przypadków trzeba zadbać o dodatkowe dokumenty (tłumaczenie uprawnień i formalności administracyjne).

Czy uprawnienia UDT trzeba mieć przy sobie?

Tak. Uprawnienia UDT i dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń pracownik powinien mieć przy sobie, a ich kopia powinna znaleźć się w dokumentacji pracownika w danym zakładzie pracy.

Gdzie odebrać uprawnienia UDT?

Po pozytywnym wyniku egzaminu zaświadczenie kwalifikacyjne  jest wysyłane pocztą przez UDT na wskazany przez kursanta we wniosku adres. Na wysyłkę czeka się od tygodnia do miesiąca (zależnie od wybranego urzędu).

W celu otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego należy zgłosić się do oddziału UDT, który pierwotnie wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i złożyć wniosek o certyfikację z odpowiednimi załącznikami, tj. z kopią zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz dowodem wykonywania pracy.

Uwaga: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Wniosek może być wyłącznie złożony do tej jednostki dozoru technicznego, która wystawiła zaświadczenie. Aktualizacja uprawnień UDT i przedłużenie kwalifikacji UDT można wykonać przez Internet za pośrednictwem portalu e-UDT. Dzięki załatwieniu sprawy online można skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Uprawnienia UDT czas oczekiwania?

Aby uzyskać uprawnienia, należy odbyć szkolenie (czas trwania zależy od ośrodka szkoleniowego — szkolenie można odbyć w jeden dzień lub w kilka) oraz w wyznaczonym terminie zdać pisemny i praktyczny egzamin. Czasowo, przy założeniu jednodniowego szkolenia są to 2 dni.  Zazwyczaj trzeba także czekać na ustalenie terminu egzaminu. Termin ten jest ustalany zależnie od aktualnej kolejki oczekujących w Urzędzie Dozoru Technicznego (wynosi od kilku dni, do miesiąca). Po zdaniu egzaminu na uprawnienia w formie plastikowej karty należy oczekiwać od kilku dni, do miesiąca (w praktyce są one dostarczane na adres zazwyczaj w terminie od 7 do 14 dni).

Kto może odebrać uprawnienia UDT?

Uprawnienia wysłane pocztą, w praktyce (przy znajomości listonosza) może odebrać osoba będąca pod wskazanym adresem w dniu odbioru.

Zapytaj o uprawnienia UDT

Skorzystaj z formularza lub zadzwoń do specjalistów z działu wynajmu AA Herkules. Zapraszamy!

  Sprawdź i wynajmij fabrycznie nowy podnośnik JLG X26J PLUS.

  Wypełnij formularz +48 511 520 520